Câu hỏi 3 trang 116 SGK Hình học 11

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)....

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \(a song song với mặt phẳng \((α)\). Chứng minh rằng khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \((α)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc \(a\) tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng \((α).\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng lý thuyết: Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song bằng khoảng các từ một điểm thuộc đường thẳng đến mặt phẳng.

- Sử dụng kết quả từ Câu hỏi 2 trang 115 SGK Hình học 11.

Lời giải chi tiết

Lấy điểm \(A ∈ a, A’\) là hình chiếu của \(A\) trên mặt phẳng \((α) ⇒ AA’ =\) khoảng cách từ \(A\) đến mặt phẳng \((α).\)

Mà khoảng cách từ \(A\) đến mặt phẳng \((α)\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(A\) tới một điểm bất kì của mặt phẳng \((α).\)

Vậy khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \((α)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc \(a\) tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng \((α).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close