Câu hỏi 2 trang 99 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đọc hoạt động 1 và cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ câu hỏi 1 ta thấy:

Ô thứ 1 có \(1=2^0=2^{1-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 2 có \(2=2^1=2^{2-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 3 có \(4=2^2=2^{3-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 4 có \(8=2^3=2^{4-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 5 có \(16=2^4=2^{5-1}\) hạt thóc.

...

Tổng quát: Ô thứ n có \(2^{n-1}\) hạt thóc.

Ô thứ 11 có: \( 2^{11-1}={2^{10}} = 1024\) hạt thóc

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close