Câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 90 SGK Đại số 10. Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5...

Quảng cáo

Đề bài

Xét dấu các nhị thức \(f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm nghiệm các nhị thức.

- Lập bảng xét dấu, sử dụng định lý xét dấu của nhị thức bậc nhất để lập bảng.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - \dfrac{2}{3}\), \( - 2x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{2}\).

Bảng xét dấu:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài