Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng....

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Học sinh tự quan sát

Chẳng hạn: Mô phỏng lớp học và các cạnh tường được kí hiệu như sau:

Một số cặp đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng là:

\((d_1, d_{11}); \, (d_1, d_{12}); \, (d_2, d_9); \, (d_2, d_5);\\ \,(d_3, d_{11}); \, (d_6, d_4); \,(d_7, d_3);...\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close