Câu hỏi 1 trang 115 SGK Hình học 11

Cho điểm O và đường thẳng a. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ O đến một điểm bất kì của đường thẳng a

Quảng cáo

Đề bài

Cho điểm \(O\) và đường thẳng \(a\). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mối quan hệ đường xiên và đường vuông góc.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là OH (H là hình chiếu vuông góc của \(O\) trên \(a\))

Dựa vào quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ⇒ khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(a\) là bé nhất so với các khoảng cách từ \(O\) đến một điểm bất kì của đường thẳng \(a\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài