Bài 9 trang 157 SGK Đại số 10

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Đề bài

Giá trị \(\displaystyle \sin {{47\pi } \over 6}\) là:

(A) \(\displaystyle {{\sqrt 3 } \over 2}\)

(B) \(\displaystyle {1 \over 2}\)

(C) \(\displaystyle {{\sqrt 2 } \over 2}\)

(D) \(\displaystyle {{ - 1} \over 2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích \(\frac{{47\pi }}{6} = 8\pi  - \frac{\pi }{6}\)

Sử dụng công thức \(\sin \left( {\alpha  + k2\pi } \right) = \sin \alpha \)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle \sin {{47\pi } \over 6} = \sin \left( {\frac{{48\pi  - \pi }}{6}} \right)\)

\(\displaystyle  = \sin (8\pi - {\pi \over 6})   = \sin ( - {\pi \over 6})\)

\(\displaystyle = - \sin ({\pi \over 6}) = {{ - 1} \over 2}  \)

(D) đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài