Bài 7 trang 120 (Ôn tập chương III) SGK Hình học 11

Muốn chứng minh mặt phẳng (α) vuông góc với mặt phẳng (β) người ta thường làm như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Muốn chứng minh mặt phẳng \((α)\) vuông góc với mặt phẳng \((β)\) người ta thường làm như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết bài Hai mặt phẳng vuông góc.

Lời giải chi tiết

Muốn chứng minh mặt phẳng \((α)\) vuông góc với mặt phẳng \((β)\), ta có  thể:

+) Chứng minh mặt phẳng này chứa 1 đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.

\(\left\{ \matrix{
d \subset (\alpha ) \hfill \cr
d \, \bot \, (\beta ) \hfill \cr} \right. \Rightarrow (\alpha ) \, \bot \, (\beta )\)

+) Hoặc xác định góc giữa \((α)\) và \((β)\) và chứng minh góc đó bằng \(90^0\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close