Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11

Trong các khẳng định sau đây, điều nào đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau đây, điều nào đúng?

a) Khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại.

b) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước.

c) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng khác cho trước.

d) Đường thẳng nào vuông góc với cả hai đường thẳng chéo nhau cho trước là đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Câu a) đúng: Khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại (xem mục c) Tính chất của khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau)

Câu b) sai: Qua một điểm, ta có thể vẽ được vô số mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

Câu c) sai: Vì trong trường hợp đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì ta có vô số mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước vì bất kì mặt phẳng nào chứa đường thẳng cũng đều vuông góc với mặt phẳng cho trước.

Để có khẳng định đúng, ta phải nói: “Qua một đường thẳng không vuông góc với một mặt phẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đã cho".

Câu d) sai: Vì đường vuông góc chung của hai đường thẳng phải cắt cả hai đường thẳng ấy.

 Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 3 trang 121 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA bằng a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

 • Bài 4 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 4 trang 121 SGK Hình học 11. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 600.

 • Bài 5 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 5 trang 121 SGK Hình học 11. Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông tại D có CD = a.

 • Bài 6 trang 122 SGK Hình học 11

  Giải bài 6 trang 122 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.

 • Bài 7 trang 122 SGK Hình học 11

  Giải bài 7 trang 122 SGK Hình học 11. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close