Bài 8 trang 120 SGK Hình học 11

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy nêu cách tính khoảng cách:

LG a

Từ một điểm đến một đường thẳng

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

 

Để tính khoảng cách từ điểm \(O\) đến đường thẳng \(Δ\) không đi qua \(O\), ta xác định mặt phẳng \((O,Δ)\) và trong mặt phẳng này kẻ \(OH ⊥ Δ\). Khi đó độ dài \(OH\) chính là khoảng cách từ \(O\) đến \(Δ\).

LG b

Từ đường thẳng \(a\) đến mặt phẳng \((α)\) song song với \(a\)

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

Để tính khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mp \((P)\) song song với \(a\), ta lấy một điểm \(M\) bất kì thuộc đường thẳng \(a\). Khoảng cách \(MH\) từ điểm \(M\) đến mp \((P)\) chính là khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) với mp \((P)\) song song với \(a\).

LG c

Giữa hai mặt  phẳng song song

Phương pháp giải:

Xem lại lý thuyết bài Khoảng cách.

Lời giải chi tiết:

Để tìm khoảng cách giữa hai mp \((P)\) và \((P’)\) song song với nhau, ta lấy một điểm \(M\) thuộc \((P)\) và tìm khoảng cách \(MH\) từ điểm \(M\) đến mặt phẳng \((P’)\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 120 SGK Hình học 11

  Giải bài 9 trang 120 SGK Hình học 11. Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

 • Bài 10 trang 120 SGK Hình học 11

  Giải bài 10 trang 120 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác ABC là đường vuông góc với mặt phẳng (ABC)...

 • Bài 1 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 1 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • Bài 2 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 2 trang 121 SGK Hình học 11. Trong các khẳng định sau đây, điều nào đúng?

 • Bài 3 trang 121 SGK Hình học 11

  Giải bài 3 trang 121 SGK Hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA bằng a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close