Câu 6.36 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.36 trang 201 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử trên đường tròn lượng giác, điểm xác định bởi số \(\alpha \) nằm trong góc phần tư I, II, III hay IV của hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn đó (không nằm trên các trục tọa độ).

Khi đó điểm xác định bởi các số \(\alpha  + \dfrac{\pi }{2};\alpha  + \pi ;\alpha  - \dfrac{\pi }{2}; - \alpha ; - \alpha  + \dfrac{\pi }{2}; - \alpha  + \pi \) nằm trong góc phần tư nào? Điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close