Bài 56 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 56 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Nếu thay giả thiết “tiếp xúc ngoài” bằng “tiếp xúc trong” thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn \(\left( {{O_1}} \right),\left( {{O_2}} \right)\) ngoài nhau và không bằng nhau. Một đường tròn (O) thay đổi tiếp xúc ngoài với \(\left( {{O_1}} \right)\) và \(\left( {{O_2}} \right)\). Gọi các tiếp điểm tương ứng là A và B. Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn luôn đi qua một điểm cố định. Nếu thay giả thiết “tiếp xúc ngoài” bằng “tiếp xúc trong” thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

Lời giải chi tiết

Điểm A là tâm vị tự trong của \(\left( {{O_1}} \right)\) và (O), B là tâm vị tự trong của (O) và \(\left( {{O_2}} \right)\).

Nếu gọi S là tâm vị tự ngoài của \(\left( {{O_1}} \right)\) và \(\left( {{O_2}} \right)\) thì theo bài tập 55, đường thẳng AB đi qua S.

Nếu thay “tiếp xúc ngoài” bằng “tiếp xúc trong”, đường thẳng AB cũng đi qua S. (Chứng minh tương tự như trường hợp tiếp xúc ngoài).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close