Bài 58 trang 14 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 58 trang 14 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng B’C’ là đường kính của (O3).

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba đường tròn (O1), (O2), (O3) đôi một tiếp xúc ngoài với nhau, A là tiếp điểm của (O1) và (O2); B là tiếp điểm (O2) và (O3); C là tiếp điểm của (O3) và (O1). Đường thẳng AB cắt (O3) tại điểm thứ hai C. Chứng minh rằng BC là đường kính của (O3).

Lời giải chi tiết

Vì B là tâm vị tự trong của (O2) và (O3) nên O2A // O3B.

Vì C là tâm vị tự trong của (O1) và (O3) nên O1A // O3C.

Vì ba điểm O1, A, O2 thẳng hàng nên C, O3, B’ thẳng hàng.

Như vậy BC là đường kính của đường tròn (O3). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close