Câu 5.5 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.5 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kết quả của một kì thi môn Tiếng Anh của 32 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau (thang điểm 100):


 

LG a

 Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớn, sử dụng sáu lớp :

[40 ; 50) ; [50 ; 60) ; … ; [90 ; 100).

 

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {40;50} \right)\)

4

12,50

\(\left[ {50;60} \right)\)

6

18,75

\(\left[ {60;70} \right)\)

11

34,38

\(\left[ {70;80} \right)\)

6

18,75

\(\left[ {80;90} \right)\)

3

9,38

\(\left[ {90;100} \right)\)

2

6,25

 

N = 32

 

 

 

LG b

Vẽ biểu đồ tần số hình cột.

 

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần số hình cột (h.5.7)

 

LG c

Vẽ biểu đồ tần suất hình cột.

 

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần suất hình cột (h.5.8)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close