Câu 5.3 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.3 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi tỉnh , người ta ghi lại số phần trăm những trẻ em mới sinh có trọng lượng dưới 2500g. Sau đây là kết quả khảo sát ở 43 tỉnh (đơn vị :%).


 

LG a

Hãy lập bảng phân số tần số - tần suất ghép lớp gồm 5 lớp. Lớp thứ nhất là nửa khoảng [4,5 ; 5,5), lớp thứ hai là [5,5 ; 6,5), … (Độ dài mỗi nửa khoảng là 1).

 

Lời giải chi tiết:

 Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {4,5;5,5} \right]\)

9

20,93

\(\left[ {5,5;6,5} \right]\)

6

13,95

\(\left[ {6,5;7,5} \right]\)

17

39,53

\(\left[ {7,5;8,5} \right]\)

8

18,60

     \[\left[ {8,5;9,5} \right]\]

3

6,98

 

N = 43

 

 

 
Quảng cáo
decumar

LG b

Vẽ biểu đồ tần số hình cột.

 

Lời giải chi tiết:

 Biểu đồ tần số hình cột (h.5.3)

 

LG c

Vẽ biểu đồ tần số hình quạt.

 

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần suất hình quạt (h.5.4)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close