Câu 5.4 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.4 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Doanh thu của 19 công ti trong năm vừa qua được cho như sau (đơn vị : triệu đồng).

 

LG a

Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp, sử dụng sáu lớp [15 000 ; 16 000) ; [16 000 ; 17 000), …, [20 000 ; 21 000).

 

Lời giải chi tiết:

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {15000;16000} \right)\)

15 500

1

5,26

\(\left[ {16000;17000} \right)\)

16 500

3

15,79

\(\left[ {17000;18000} \right)\)

17 500

5

26,32

\(\left[ {18000;19000} \right)\)

18 500

7

36,84

\(\left[ {19000;20000} \right)\)

19 500

2

10,53

\(\left[ {20000;21000} \right)\)

20 500

1

5,26

 

 

LG b

Vẽ biểu đồ tần số hình cột ;

 

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần số hình cột (h.5.5)

 

LG c

Vẽ đường gấp khúc tần số.

 

Lời giải chi tiết:

Đường gấp khúc tần số (h.5.6)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close