Câu 5.2 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.2 trang 174 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điều tra về số tiền mua sách trong một năm của 40 sinh viên ta có mẫu số liệu sau (đơn vị : nghìn đồng).

 

LG a

Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp gồm 10 lớp. Lớp đầu tiên là đoạn [0 ; 99], lớp thứ hai là đoạn [100 ; 199], … (Độ dài mỗi đoạn là 99).

 

Lời giải chi tiết:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

\(\left[ {0;99} \right]\)

9

22,5

\(\left[ {100;199} \right]\)

6

15,0

\(\left[ {200;299} \right]\)

6

15,0

\(\left[ {300;399} \right]\)

6

15,0

\(\left[ {400;499} \right]\)

5

12,5

\(\left[ {500;599} \right]\)

2

5,0

\(\left[ {600;699} \right]\)

1

2,5

\(\left[ {700;799} \right]\)

3

7,5

\(\left[ {800;899} \right]\)

1

2,5

\(\left[ {900;999} \right]\)

1

2,5

 

N = 40

 

 

 

LG b

Hỏi có bao nhiêu phần trăm số sinh viên mua sách từ 500 ngàn đồng trở lên ?

 

Lời giải chi tiết:

Nhìn vào bảng trên ta tính được tỉ lệ sinh viên mua từ 500 ngàn trở lên là:

5% + 2,5% + 2,5% + 2,5% + 7,5% = 20%

 

LG c

Xét tốp 30% số sinh viên dùng nhiều tiền để mua sách nhất. Người mua ít nhất trong nhóm này mua hết bao nhiêu ?

 

Lời giải chi tiết:

Xét tốp 30% số sinh viên mua nhiều tiền nhất. Nhóm này có \(40 \times \frac{{30}}{{100}} = 12\) sinh viên. Có tám sinh viên tiêu từ 500 ngàn trở lên. Ta cần chọn thêm bốn sinh viên nữa trong nhóm thứ 5, nhóm tiêu tiền trong đoạn \(\left[ {400;499} \right];\) năm số liệu trong nhóm này là 498 ; 489 ; 440 ; 425 và 404. Do đó, người mua ít nhất là 425 nghìn đồng.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close