Câu 5.1 trang 173 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.1 trang 173 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giá bán của 80 lô đất (đơn vị triệu đồng) được ghi lại trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau:

Lớp

Tần số

[79,5 ; 84,5)

5

[84,5 ; 89,5)

10

[89,5 ; 94,5)

15

[94,5 ; 99,5)

26

[99,5 ; 104,5)

13

[104,5 ; 109,5)

7

[109,5 ; 114,5)

4

 

 

LG a

Bổ sung thêm cột tần suất ;

 

Lời giải chi tiết:

 Bổ sung cột tần suất, ta được

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

Tần suất (%)

[79,5 ; 84,5)

82

5

6,25

[84,5 ; 89,5)

87

10

12,50

[89,5 ; 94,5)

92

15

18,75

[94,5 ; 99,5)

97

26

32,50

[99,5 ; 104,5)

102

13

16,25

[104,5 ; 109,5)

107

7

8,75

[109,5 ; 114,5)

112

4

5,00

 

 

N = 80

 

 

 

LG b

Vẽ biểu đồ tần số hình cột ;

 

Lời giải chi tiết:

Biểu đồ tần số hình cột (h.5.1)

 

LG c

Vẽ đường gấp khúc tần số.

 

Lời giải chi tiết:

Đường gấp khúc tần số (h.5.2)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close