Câu 4.99 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.99 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải phương trình

 

LG a

\(\dfrac{{\sqrt {{x^2} - 16} }}{{\sqrt {x - 3} }} + \sqrt {x - 3}  > \dfrac{5}{{\sqrt {x - 3} }}\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( {5; + \infty } \right);\)

 

LG b

\(\sqrt {{x^6} - 4{x^3} + 4}  > x - \sqrt[3]{2}\)

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn. \(\sqrt {{x^6} - 4{x^3} + 4}  = \left| {x - \sqrt[3]{2}} \right|\left( {{x^2} + \sqrt[3]{{2x}} + \sqrt[3]{4}} \right).\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( { - \infty ;\sqrt[3]{2}} \right) \cup \left( {\sqrt[3]{2}; + \infty } \right).\)

 

LG c

\(\sqrt {3{x^2} + 5x + 7}  - \sqrt {3{x^2} + 5x + 2}  > 1\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( { - 2; - 1} \right] \cup \left[ { - \dfrac{2}{3};\dfrac{1}{3}} \right).\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài