Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tùy thuộc vào giá trị của tham số m để ứng với mỗi giá trị đó phương trình

\(\left| {{x^2} - 2x - 3} \right| = m\)

 

Lời giải chi tiết

\(m < 0\) : phương trình vô nghiệm

\(m = 0\) : phương trình có hai nghiệm

\(0 < m < 4\) : phương trình có bốn nghiệm

\(m = 4\) : phương trình có ba nghiệm

\(m > 4\) : phương trình có hai nghiệm.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close