Câu 4.103 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.103 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình \(\left( {m\sqrt 5 } \right){x^2} - 3mx + m + 1 = 0.\) Với các giá trị nào của m thì

 

LG a

 Phương trình đã cho có nghiệm ?

 

Lời giải chi tiết:

Với \(m = \sqrt 5 \) phương trình trở thành

\( - 3\sqrt 5 x + \sqrt 5  + 1 = 0,\)

Có nghiệm \(x = \dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{{3\sqrt 5 }}\)

Với \(m \ne \sqrt 5 \) phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

\(\Delta  = 9{m^2} - 4\left( {m + 1} \right)\left( {m - \sqrt 5 } \right) \ge 0\)

\(\Leftrightarrow 5{m^2} - 4\left( {1 - \sqrt 5 } \right)m + 4\sqrt 5  \ge 0,\) bất phương trình này nghiệm đúng với mọi m (vì \(\Delta {'_m} = 4{\left( {1 - \sqrt 5 } \right)^2} - 20\sqrt 5  < 0\) ).

Vậy phương trình đã cho có nghiệm với mọi m.

 

LG b

Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu nhau.

 

Lời giải chi tiết:

\(m \in \left( { - 1;\sqrt 5 } \right)\).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close