Câu 4.94 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.94 trang 118 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau :

 

LG a

\(\left( {{x^2} + 3x + 1} \right)\left( {{x^2} + 3x - 3} \right) \ge 5\)

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: đặt \(t = {x^2} + 3x - 1.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( { - \infty ; - 4} \right] \cup \left[ { - 2; - 1} \right) \cup \left[ {1; + \infty } \right).\).

 

LG b

\(\left( {{x^2} - x - 1} \right)\left( {{x^2} - x - 7} \right) <  - 5\)

 

Phương pháp giải:

Hướng dẫn. đặt \(t = {x^2} - x - 4.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(x \in \left( { - 2; - 1} \right) \cup \left( {2;3} \right).\) 

 

LG c

\(\dfrac{{20}}{{{x^2} - 7x + 20}} + \dfrac{{10}}{{x - 4}} + 1 > 0\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(x \in \left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( { - 1;3} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right).\)

 

LG d

\2{x^2} (+ 2x - \dfrac{{15}}{{{x^2} + x + 1}} + 1 < 0\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(x \in \left( { - 2;1} \right).\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài