Câu 4.91 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.91 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tất cả các nghiệm nguyên của mỗi hệ bất phương trình sau :

 

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{42x + 5 > 28x + 49}\\{\dfrac{{8x + 3}}{2} < 2x + 25}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ {4;5;6;7;8;9;10;11} \right\}.\)

 

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{45x - 2 > 6x + \dfrac{1}{3}}\\{2\left( {3x - 4} \right) < \dfrac{{9x - 14}}{2}}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 Không có nghiệm nguyên.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài