Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm :

 

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{7x - 2 \ge  - 4x + 19}\\{2x - 3m + 2 < 0}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(m \in \left[ {\dfrac{{64}}{{33}}; + \infty } \right)\)

 

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt 2 x + 1 > x - \sqrt 2 }\\{m + x > 2}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

m ∈ R.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài