Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.59 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình :

 

LG a

 \(2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15 \ge 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Xét tam thức \(f\left( { {x}} \right) = 2{{ {x}}^2} - 7{ {x}} - 15\) có \(a = 2 > 0\) và \(\Delta  = 49 + 120 = 169 = {13^2}\) nên tam thức có hai nghiệm \({x_1} =  - \dfrac{3}{2},{x_2} = 5.\) Do đó bất đẳng thức có tập nghiệm là : \(\left( { - \infty \dfrac{{ - 3}}{2}} \right] \cup \left[ {5; + \infty } \right)\)

 

LG b

\(12{x^2} - 17{ {x - 105  <  0}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Nghiệm bất phương trình là \( - \dfrac{7}{3} < x < \dfrac{{15}}{4}.\)

 

LG c

\(x\left( {{ {x}} + 5} \right) \le 2\left( {{x^2} + 2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

 Tập nghiệm bất phương trình là \(\left( { - \infty ;1} \right] \cup \left[ {4; + \infty } \right).\)

 

LG d

\(2{\left( {x + 2} \right)^2} - 3,5 \ge 2{ {x}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Bất phương trình được biến đổi thành \({\left( {2{ {x}} + 3} \right)^2} \ge 0\) nên tập nghiệm là số thực R.

 

LG e

\(\dfrac{1}{3}{x^2} - 3{ {x}} + 6 < 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Nghiệm bất phương trình là \(3 < x < 6.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close