Câu 4.51 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm những số thực a, b để có phân tích

Quảng cáo

Đề bài

Tìm những số thực a, b để có phân tích

\({z^4} + 2{z^3} + 3{z^2} + 2z + 2 = \left( {{z^2} + 1} \right)\left( {{z^2} + az + b} \right)\)

Rồi giải phương trình sau trên C

\({z^4} + 2{z^3} + 3{z^2} + 2z + 2 = 0\)

Lời giải chi tiết

\(a = 2,b = 2\)

Các ngiệm \(i, - i, - 1 + i, - 1 - i\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close