Câu 4.3 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau:

LG a

\({{2 + i} \over {1 - i}}z = {{ - 1 + 3i} \over {2 + i}}\)

Giải chi tiết:

\({{22} \over {25}} + {4 \over {25}}i\)

LG b

\(\left( {\left( {2 - i} \right)\bar z + 3 + i} \right)\left( {iz + {1 \over {2i}}} \right) = 0\)

Giải chi tiết:

\( - 1 + i,{1 \over 2}\)

LG c

\(z + 2\bar z = 2 - 4i\)

Giải chi tiết:

\({2 \over 3} + 4i\)

LG d

\({z^2} + \bar z = 0\)

Giải chi tiết:

\(0, - 1,{1 \over 2} + {{\sqrt 3 } \over 2}i,{1 \over 2} - {{\sqrt 3 } \over 2}i\)

LG e

\({z^2} + \left| z \right| = 0\)

Giải chi tiết:

\(0,i, - i\)

LG f

\({z^2} + {\left| z \right|^2} = 0\)

Giải chi tiết:

\(bi\left( {b \in R} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close