Câu 4.2 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho số phức \(z = x + iy\left( {x,y \in R} \right)\). Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức:

LG a

\({z^2} - 2z + 4i\)

Giải chi tiết:

\({x^2} + {y^2} - 2x\) và \(2\left( {xy - y + 2} \right)\)

LG b

\({{\bar z + i} \over {iz - 1}}\)

Giải chi tiết:

\({{ - 2xy} \over {{x^2}{{\left( {y + 1} \right)}^2}}}\)  và \({{{y^2} - {x^2} - 1} \over {{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close