Câu 3.9 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm lượng giác sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm lượng giác sau:

LG a

\(y = {\left( {2\tan x + \cot x} \right)^2}\)

Lời giải chi tiết:

\(y = 4\tan x - \cot x - x + C\)

LG b

\(y = {1 \over {{{\sin }^2}x{{\cos }^2}x}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\tan x - \cot x + C\)

LG c

\(y = 3{\sin ^2}{x \over 2}\)

Lời giải chi tiết:

\({3 \over 2}\left( {x - \sin x} \right) + C\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nguyên hàm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài