Câu 3.8 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\) nếu biết \(f'\left( x \right) = {{15\sqrt x } \over {14}},f\left( 1 \right) = 4\)

Lời giải chi tiết

\(f(x)={{5\sqrt {{x^3}} } \over 7}+C\)

Vì \(f\left( 1 \right) = 4\) nên \({5 \over 7} + C = 4 \Rightarrow C = {{23} \over 7}\)

Vậy \(f(x)={{5\sqrt {{x^3}} } \over 7} + {{23} \over 7}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nguyên hàm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài