Câu 3.6 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\), biết rằng

LG a

\(f'\left( x \right) = 3{\left( {x + 2} \right)^2}\) và \(f\left( 0 \right) = 8\)

Lời giải chi tiết:

\({\left( {x + 2} \right)^3}\)

LG b

\(f'\left( x \right) = \root 3 \of x  + {x^3} + 1\) và \(f\left( 1 \right) = 2\)

Lời giải chi tiết:

\({3 \over 4}{x^{{3 \over 4}}} + {{{x^4}} \over 4} + x\)

LG c

\(f'\left( x \right) = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right) + 1\) và \(f\left( 0 \right) = 1\)

Lời giải chi tiết:

\({{{x^3}} \over 2} + 1\)

LG d

\(f'\left( x \right) = 4{x^3} - 3{x^2} + 2\) và \(f\left( { - 1} \right) = 3\)

Lời giải chi tiết:

\({x^4} - {x^3} + 2x + 3\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nguyên hàm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài