Câu 3.70 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Dãy số \(({u_n})\) với \({u_n} = 2 + {1 \over {{5^n}}}.\)

Lời giải chi tiết:

\(({u_n})\) là một dãy số tăng.

Hướng dẫn. Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n}\).

Dãy số \(({v_n})\) với \({v_n} = {{{2^n}.\sqrt n } \over {{3^n}}}.\)

Lời giải chi tiết:

\(({v_n})\) là một dãy số giảm.

Hướng dẫn. Xét tỉ số \({{{v_{n + 1}}} \over {{v_n}}}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close