Câu 3.68 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(({u_n})\) xác định bởi

\({u_1} = {1 \over 3}\) và \({u_{n + 1}} = 4{u_n} + 7\) với mọi \(n \ge 1.\)

Hãy tính \({u_2},{u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự giải

Chứng minh rằng \({u_n} = {{{2^{2n + 1}} - 7} \over 3}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn. Chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close