Câu 3.69 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(({u_n})\) với \({u_n} = \cos (3n + 1){\pi  \over 6}.\)

LG a

Chứng minh rằng \({u_n} = {u_{n + 4}}\) với mọi \(n \ge 1.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \( {u_{n + 4}} = \cos \left( {3\left( {n + 4} \right) + 1} \right){\pi  \over 6} \)

\(= \cos \left( {\left( {3n + 1} \right){\pi  \over 6} + 2\pi } \right)\)\( = \cos \left( {3n + 1} \right){\pi  \over 6} = {u_n}\)  \(\forall n \ge 1.\)

LG b

Hãy tính tổng 27 số hạng đầu tiên của dãy số đã cho.

Lời giải chi tiết:

 Kí hiệu S là tổng 27 số hạng đầu tiên của dãy số \(({u_n})\). Từ kết quả phần a) , ta được

\(S = 6\left( {{u_1} + {u_2} + {u_3} + {u_4}} \right)\)\( + {u_1} + {u_2} + {u_3}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Bằng cách tính trực tiếp, ta có: \({u_1} =  - {1 \over 2},{u_2} =  - {{\sqrt 3 } \over 2},{u_3} = {1 \over 2},\)\({u_4} = {{\sqrt 3 } \over 2}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) , ta được : \(S =  - {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close