Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phương trình dạng \(ax + b = 0\) (ẩn x) vô nghiệm trong trường hợp nào, có vô số nghiệm trong trường hợp nào ?

Áp dụng. Tìm các giá trị của tham số m sao cho phương trình

\(m\left( {m - 2} \right)x = m\)

LG a

Có nghiệm duy nhất;

Lời giải chi tiết:

Phương trình dạng \(ax + b = 0\) vô nghiệm khi \(a = 0 và b ≠ 0\), có vô số nghiệm khi \(a = b = 0.\)

Áp dụng. Đối với phương trình \(m(m – 2)x = m\), ta có :

Phương trình có nghiệm duy nhất nếu \(m(m – 2) ≠ 0\)

LG b

Vô nghiệm;

Lời giải chi tiết:

Phương trình vô nghiệm nếu m = 2

LG c

Có vô số nghiệm;

Lời giải chi tiết:

Phương trình có vô số nghiệm nếu m = 0

LG d

Có nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Phương trình có nghiệm nếu \(m – 2 ≠ 0\) (tức là m ≠ 2).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close