Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình :

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y + 3z = 4}\\{3x - 2y + 2z = 3}\\{5x - 4y = 2}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Vô nghiệm

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y = 16}\\{y + z = 28}\\{z + x = 22}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {x;y;z} \right) = \left( {5;11;17} \right)\)

LG c

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\left| {x - y} \right| = \sqrt 2 }\\{2x - y =  - 1}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( { - 1 - \sqrt 2 ; - 1 - 2\sqrt 2 } \right)\) và \(\left( { - 1 + \sqrt 2 ; - 1 + 2\sqrt 2 } \right)\)

Gợi ý.

Do \(\left| {x - y} \right| = \sqrt 2  \Leftrightarrow {\rm{x}} - y =  \pm \sqrt 2 \) nên tập nghiệm của hệ phương trình đã cho bằng hợp các tập nghiệm của hai hệ phương trình

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - y = \sqrt 2 }\\{2{\rm{x}} - y =  - 1}\end{array}} \right.\) và \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - y =  - \sqrt 2 }\\{2{\rm{x}} - y =  - 1}\end{array}} \right.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close