Câu 3.38 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.38 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nghiệm gần đúng của các hệ phương trình sau (chính xác đến hàng phần trăm) :

LG a

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt 5 x + \sqrt 3 y = \sqrt 2 }\\{\sqrt 2 x - \sqrt 3 y = \sqrt 5 }\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 1}\\{y \approx 0,47}\end{array}} \right.\)

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3x + \left( {\sqrt 5  - 2} \right)y = 1}\\{\left( {\sqrt 2  - 1} \right)x + \sqrt 3 y = \sqrt 5 }\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \approx 0,24}\\{y \approx 1,23}\end{array}} \right.\)

(sử dụng máy tính bỏ túi)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close