Câu 3.35 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.35 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau và minh họa tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ :

d

2x + 3y = 0.

Lời giải chi tiết:

d. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{ - 2}}{3}x}\end{array}} \right.\)

Minh họa tập nghiệm bằng hình 3.2 a, b, c, d.

Loigiaihay.com

a

2x + 3y = 5

Lời giải chi tiết:

a. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = \dfrac{{5 - 2{\rm{x}}}}{3}}\end{array}} \right.\)

b

0.x + 3y = 6

Lời giải chi tiết:

b. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in R}\\{y = 2}\end{array}} \right.\)

c

2x + 0.y = 4

Lời giải chi tiết:

c. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2}\\{y \in R}\end{array}} \right.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close