Câu 3.34 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.34 trang 63 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo

Đề bài

Xét tập hợp các điểm có tọa độ (x ; y) là nghiệm của phương trình \(ax + by = c.\) Tìm điều kiện của a, b, c để :

a. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ;

b. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng song song với trục tung;

c. Tập hợp điểm đó là một đường thẳng song song với trục hoành;

d. Tập hợp điểm đó là trục tung;

e. Tập hợp điểm đó là trục hoành;

g. Tập hợp đó là một đường thẳng cắt hai trục Ox và Oy tại hai điểm phân biệt.

Lời giải chi tiết

a. \({a^2} + {b^2} \ne 0,c = 0\)

b. \(b = 0, a ≠ 0, c ≠ 0\)

c. \(a = 0, c ≠ 0, b ≠ 0\)

d. \(a ≠ 0, b = c = 0\)

e. \(a = c = 0, b ≠ 0\)

g. \(a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ 0.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close