Câu 3.2 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

LG a

\(y = \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({{{x^3}} \over 3} - {{{x^2}} \over 2} - 6x + C\)

LG b

\(y = \left( {{x^2} - 3x} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({{{x^4}} \over 4} - {{2{x^3}} \over 3} - {{3{x^2}} \over 2} + C\)

LG c

\(y = {\left( {x - 3} \right)^3}\)

Lời giải chi tiết:

\({{{{\left( {x - 3} \right)}^4}} \over 4} + C\)

LG d

\(y = \left( {x + 2{x^3}} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\({{2{x^5}} \over 5} + {{{x^4}} \over 2} + {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} + C\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nguyên hàm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài