Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right)\), xác định bởi

\({u_1} = 1\) và \({u_{n + 1}} = 3{u_n} + 10\) với mọi \(n \ge 1\)

\({v_1} = 5,{v_2} = 0\) và \({v_{n + 2}} = {v_{n + 1}} + 6{v_n}\) với mọi \(n \ge 1\)

Hãy điền các số thích hợp vào các ô trống của bảng dưới đây


n

3

5

7

\({u_n}\)

 

 

 

\({v_m}\)

 

 

 

Lời giải chi tiết

n

3

5

7

\({u_n}\)

13 

157 

1453 

\({v_m}\)

 30

210 

 1650

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close