Bài 2.9 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một số học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một tổ học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu

LG a

Chọn học sinh nào cũng được ?

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách chọn 4 học sinh trong số 12 học sinh là một tổ hợp chập 4 của 12 học sinh.

Vậy có \(C_{12}^4 = 495\) cách chọn.

LG b

Trong 4 học sinh được chọn, có đúng một nữ sinh được chọn ?

Lời giải chi tiết:

Có một nữ và ba nam: Số cách chọn là \(C_3^1C_9^3 = 252\)

LG c

Trong 4 học sinh được chọn, có ít nhất một nữ sinh được chọn ?

Lời giải chi tiết:

Số cách chọn toàn nam \(C_9^4.\)

Vậy số cách chọn có ít nhất một nữ là \(C_{12}^4 - C_9^4 = 369\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close