Bài 2.11 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.11 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một nhóm học sinh gồm n nam và n nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống mà nam, nữ đứng xen kẽ nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Một nhóm học sinh gồm \(n\) nam và \(n\) nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống mà nam, nữ đứng xen kẽ nhau ?

Lời giải chi tiết

Gọi T và G tương ứng là nam và nữ trong hàng.

Theo bài ra với dãy mà nam đứng đầu TGTG…TG có:

+) Vị trí đầu có n cách chọn HS nam.

+) Vị trí thứ hai có n cách chọn HS nữ.

+) Ví trí thứ ba có n-1 cách chọn HS nam.

...

Do đó có:

\(n.n.\left( {n - 1} \right)\left( {n - 1} \right)...2.2.1.1 = {\left( {n!} \right)^2}\) cách.

Tương tự với dãy nữ đứng đầu có \({\left( {n!} \right)^2}\) cách.

Vậy có \(2{\left( {n!} \right)^2}\) cách sắp xếp nam nữ đứng xen kẽ nhau.

Loigiaihay.com

 • Bài 2.12 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.12 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

 • Bài 2.13 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.13 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tổ hợp bộ môn của trường có 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ . Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên của tổ bộ môn , trong đó số ủy viên nam ít hơn số ủy viên nữ ?

 • Bài 2.14 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.14 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26 chữ cái), ba kí tự tiếp theo ba chữ số . Biết rằng mỗi chữ cái và mỗi chữ số đều xuất hiện không quá một lần.

 • Bài 2.15 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

 • Bài 2.16 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.16 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người có 7 áo (trong đó 3 áo trắng ) và 5 cà vạt (trong đó có 2 cà vạt màu vàng). Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn bộ áo – cà vạt trong mỗi trường hợp sau:

Quảng cáo
close