Bài 2.15 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

Lời giải chi tiết

Số cần tìm có dạng \(\overline {abcde} .\) Chữ số a có 9 cách chọn.

Sau khi a đã chọn thì b khác a nên có 9 cách chọn.

Sau khi b đã chọn thì c khác b (có thể bằng a) nên có 9 cách chọn.

Tương tự d, e cũng có 9 cách chọn.

Theo quy tắc nhân ta có các số cần tìm là \({9^5} = 59049.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close