Bài 2.19 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.19 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 6 người khách ngồi quanh một bàn tròn? (Hai cách sắp xếp xem là như nhau nếu cách này nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn đi một góc nào đó)

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 6 người khách ngồi quanh một bàn tròn ? (Hai cách sắp xếp xem là như nhau nếu cách này nhận được từ cách kia bằng cách xoay bàn đi một góc nào đó)

Lời giải chi tiết

Có \(5! = 120\) cách.

Vì bàn tròn ghế không có sắp xếp thứ tự.

Ta chọn một người ngồi ở một vị trí trong 6 chỗ làm mốc.

Vị trí kế tiếp có 5 cách chọn.

Vị trí kế tiếp có 4 cách chọn.

Vị trí kế tiếp nữa có 3 cách chọn.

Vị trí kế tiếp có 2 cách chọn.

Vị trí cuối cùng có 1 cách chọn.

Vậy tất cả có \(5! = 120\) cách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close