Bài 2.21 trang 64 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.21 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một dãy số có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam sinh và 2 nữ sinh...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một dãy số có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam sinh và 2 nữ sinh

LG a

Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh đó?

Lời giải chi tiết:

Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh là một hoán vị của 5 phần tử.

Vậy có 5! = 120 cách xếp.

LG b

Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh nói trên sao cho nam sinh và nữ sinh ngồi xen kẽ nhau?

Lời giải chi tiết:

Nam nữ ngồi xen kẽ nhau: TGTGT.

Vị trí đầu (nam) có 3 cách chọn.

Vị trí tiếp theo (nữ) có 2 cách.

Vị trí tiếp theo (nam) có 2 cách.

Vậy có 3.2.2 = 12 cách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close