Bài 2.12 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.12 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

Quảng cáo

Đề bài

Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

Lời giải chi tiết

Số tập con của tập hợp đã cho là \({2^{100}}.\)

Số tập con có nhiều nhất 2 phần tử là \(1 + 100 + C_{100}^2 = 5051.\)

Vậy số tập con có nhiều hơn 2 phần tử là \({2^{100}} - 5051.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 2.13 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.13 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tổ hợp bộ môn của trường có 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ . Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên của tổ bộ môn , trong đó số ủy viên nam ít hơn số ủy viên nữ ?

 • Bài 2.14 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.14 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26 chữ cái), ba kí tự tiếp theo ba chữ số . Biết rằng mỗi chữ cái và mỗi chữ số đều xuất hiện không quá một lần.

 • Bài 2.15 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

 • Bài 2.16 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.16 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một người có 7 áo (trong đó 3 áo trắng ) và 5 cà vạt (trong đó có 2 cà vạt màu vàng). Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn bộ áo – cà vạt trong mỗi trường hợp sau:

 • Bài 2.17 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.17 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu...

Quảng cáo
close