Bài 2.10 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.10 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp \(\left\{ {a,b,c,d,e,f} \right\}\) mà phần tử cuối bằng a ?

Lời giải chi tiết

Cố định phần tử cuối bằng \(a\) thì số hoán vị cần tìm chính là số hoán vị của 5 phần tử còn lại.

Do đó có \(5! = 120\) hoán vị.

Loigiaihay.com

 • Bài 2.11 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.11 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một nhóm học sinh gồm n nam và n nữ đứng thành hàng ngang. Có bao nhiêu tình huống mà nam, nữ đứng xen kẽ nhau ?

 • Bài 2.12 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.12 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập hợp con có nhiều hơn 2 phần tử ?

 • Bài 2.13 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.13 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một tổ hợp bộ môn của trường có 10 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ . Có bao nhiêu cách thành lập một hội đồng gồm 6 ủy viên của tổ bộ môn , trong đó số ủy viên nam ít hơn số ủy viên nữ ?

 • Bài 2.14 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.14 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu biển đẳng kí xe gồm 6 kí tự trong đó ba kí tự đầu tiên là ba chữ cái ( sử dụng 26 chữ cái), ba kí tự tiếp theo ba chữ số . Biết rằng mỗi chữ cái và mỗi chữ số đều xuất hiện không quá một lần.

 • Bài 2.15 trang 63 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

  Giải bài 2.15 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số , biết rằng hai chữ số đứng kề nhau phải khác nhau ?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close