Bài 2.40 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.40 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số y = - 3x^2 có đồ thị là parabol (P)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y =  - 3{x^2}\) có đồ thị là parabol \((P)\).

LG a

Nếu tịnh tiến \((P)\) sang phải 1 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Nếu tịnh tiến \((P)\) sang phải 1 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số \(y =  - 3{\left( {x - 1} \right)^2} - 3\).

LG b

Nếu tịnh tiến \((P)\) sang trái 2 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được lên trên 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Nếu tịnh tiến \((P)\) sang trái 2 đơn vị rồi tịnh tiến parabol vừa nhận được lên trên 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số \(y =  - 3{\left( {x + 2} \right)^2} + 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài