Bài 2.16 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.16 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng cho sau đây:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng cho sau đây:

a. \(y – 6x + 1 = 0\)

b. \(y =  - 0,5x - 4\)

c. \(y = 3 + {x \over 2}\)

d. \(2y + x = 6\)

e. \(2x - y = 1\)

f. \(y = 0,5x + 1\)

Lời giải chi tiết

a) \(y - 6x + 1 = 0\) \( \Leftrightarrow y = 6x - 1\)

b) \(y =  - 0,5x - 4\) \( \Leftrightarrow y =  - \frac{1}{2}x - 4\)

c) \(y = 3 + \frac{x}{2} \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x + 3\)

d) \(2y + x = 6 \Leftrightarrow 2y =  - x + 6\) \( \Leftrightarrow y =  - \frac{1}{2}x + 3\)

e) \(2x - y = 1 \Leftrightarrow y = 2x - 1\)

f) \(y = 0,5x + 1 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x + 1\)

Các cặp đường thẳng song song là :

a. và e ; b và d ; c và f

Loigiaihay.com

 • Bài 2.17 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.17 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :...

 • Bài 2.18 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.18 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, xác định \(a\) và \(b\) sao cho đường thẳng \(y = ax + b\)...

 • Bài 2.19 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.19 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục hoành...

 • Bài 2.20 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.20 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục tung...

 • Bài 2.21 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.21 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Một tia sáng chiếu xiên một góc 45˚đến điểm O trên bề mặt của một chất lỏng thì bị khúc xạ như hình 2.3. Ta lập hệ tọa độ \(Oxy\) như đã thể hiện trên hình vẽ.

Quảng cáo
close