Bài 2.17 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.17 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :

LG a

\(y = \left| {3x + 5} \right|;\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(y = \left| {3x + 5} \right| = \left\{ \begin{array}{l}3x + 5\,khi\,x \ge  - \frac{5}{3}\\ - 3x - 5\,khi\,x <  - \frac{5}{3}\end{array} \right.\)

Đồ thị hàm số \(y = \left| {3x + 5} \right|\) có được bằng cách:

+ Vẽ đường thẳng \(y = 3x + 5\), giữ lại phần đường thẳng ứng với \(x \ge  - \frac{5}{3}\).

+ Vẽ đường thẳng \(y =  - 3x - 5\), giữ lại phần đường thẳng ứng với \(x <  - \frac{5}{3}\).

Đồ thị \(y = \left| {3x + 5} \right|\)

BBT:

LG b

\(y =  - 2\left| {x - 1} \right|;\)

Lời giải chi tiết:

Hàm số có thể viết dạng \(y = \left\{ {\matrix{   { - 2x + 2\,\,\,khi\,\,\,x \ge 1}  \cr   {2x - 2\,\,\,khi\,\,\,x < 1}  \cr  } .} \right.\)

Đồ thị \(y =  - 2\left| {x - 1} \right|\)

BBT:

LG c

\(y =  - {1 \over 2}\left| {2x + 3} \right| + {5 \over 2}.\)

Lời giải chi tiết:

Hàm số có thể viết dạng \(y = \left\{ {\matrix{   { - x + 1\,\,\,khi\,\,\,x \ge  - {3 \over 2}}  \cr   {x + 4\,\,\,khi\,\,\,x <  - {3 \over 2}}  \cr  } .} \right.\)

Đồ thị \(y =  - {1 \over 2}\left| {2x + 3} \right| + {5 \over 2}\)

BBT:

Loigiaihay.com

 • Bài 2.18 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.18 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mỗi trường hợp sau, xác định \(a\) và \(b\) sao cho đường thẳng \(y = ax + b\)...

 • Bài 2.19 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.19 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục hoành...

 • Bài 2.20 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.20 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho điểm A. Hãy xác định tọa độ của điểm B, biết rằng B đối xứng với A qua trục tung...

 • Bài 2.21 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.21 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Một tia sáng chiếu xiên một góc 45˚đến điểm O trên bề mặt của một chất lỏng thì bị khúc xạ như hình 2.3. Ta lập hệ tọa độ \(Oxy\) như đã thể hiện trên hình vẽ.

 • Bài 2.22 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 2.22 trang 33 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm điểm A sao cho đường thẳng y = 2mx + 1 – m luôn đi qua A, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Quảng cáo
close